Novar sp. j. M. Romanowski, J. Romanowska realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie nowej technologii obróbki galwanicznej w zakresie modyfikacji powłoki cynkowej w celu podwyższenia odporności korozyjnej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych”.

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii obróbki galwanicznej podnoszącej ochronę korozyjną powłok cynkowych, będącej rezultatem przeprowadzonych prac B+R.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie:

– wprowadzenie na rynek nowego procesu pozwalającego na wytwarzanie produktów o unikalnych korzyściach dla użytkowników;
– wzrost konkurencyjności, poprzez zaoferowanie produktu będącego odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie;
– zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne;
– zwiększenie aktywności firmy na rynkach międzynarodowych;
– podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny firmy;
– budowa wizerunku firmy jako innowacyjnej i pro środowiskowej;
– stworzenie nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 5.715 072,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2.091 880,00 PLN

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt